Hemsjukvård

Senast uppdaterad den 28 maj 2021

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden.
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i Hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt avtal mellan Marks kommun och Västra Götalandsregionen har kommunen även ett ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende.

Vem kan få hjälp?

Din nuvarande vårdgivare ska kontakta hemsjukvården i kommunen för bedömning och planering av hemsjukvård för din del. Bedömningskriterier är ditt behov av regelbunden sjukvård under en längre tid och att det innebär stora olägenheter för dig att ta dig till en mottagning eller vårdcentral.  Det är behovet som styr och det finns ingen åldersgräns för att få hjälp från hemsjukvården.

Vård dygnet runt

I kommunens hemsjukvård finns vårdpersonal i tjänst dygnet runt för att hjälpa dig med det du behöver i ditt eget hem vilket innefattar även till exempel vård- och omsorgsboende eller gruppbostad. Hemsjukvården utförs av legitimerad personal som sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt av delegerad personal. Läkarinsatser görs av primärvårdens distriktsläkare.

Vad kan du få hjälp med?

I princip ska du kunna få hjälp med det din hälsa kräver. Allt ifrån kroppsvård till psykiatrisk omvårdnad till exempel läkemedelshantering, sårvård, stödsamtal och skötsel av diabetessjukdom till avancerad omvårdnad vid svåra sjukdomstillstånd.

Vem är ansvarig för vården i Marks kommun?

Hemsjukvården styrs av Hälso- och sjukvårdslagen. Respektive enhetschef/vårdchef är ansvarig för utförandet hos varje individ. Vår Medicinskt ansvarig sjuksköterskan (MAS) ansvarar övergripande för säkerheten och kvalitén i kommunens Hemsjukvård.

Telefonnummer till MAS finns nedan under Kontaktinformation.

Publicerad av: Marks kommun