Hemtjänst

Senast uppdaterad den 8 februari 2023

Behöver du extra hjälp i hemmet? Då kan du ansöka om hemtjänst. Du kan få hjälp med både omvårdnad, till exempel personlig hygien, och hushållssysslor såsom städning. Du bestämmer tillsammans med personalen när och hur du ska få hjälp.

Du kan få olika typer av hemtjänst såsom personlig omvårdnad till exempel dusch men också hjälp med vardagliga göromål till exempel städ, matdistribution och inköp med mera.   Det finns flera hemtjänstområden i Marks kommun. För att du ska få den hjälp du behöver i din hemmiljö.

Hembesök och kontaktman

Hemtjänsten består av omvårdnadspersonal som gör hembesök och hjälper till med allt från regelbundna dagliga göromål till mer glesa insatser. Du har en kontaktman bland omvårdnadspersonalen som har speciellt ansvar för att ha kunskap om dig och din situation.

Det finns sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter knutna till varje hemtjänstområde för att samordna omsorgen runt dig.

Ansök om hjälp

För att få hjälp av hemtjänsten krävs en utredning och beslut från en biståndshandläggare. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

 

Utförare 

Kontakt

Hemtjänst Björketorp,
Berghem och Fotskäl
0320 21 75 30
Hemtjänst Fritsla

0320 21 77 04
070 641 47 66

Hemtjänst Horred

0320 21 77 76

Hemtjänst Hyssna

0320 21 88 32

Hemtjänst Kinna

0320 21 71 47
0320 21 75 12

Hemtjänst Skene

0320 21 76 22

Hemtjänst Sätila/
Ubbhult

0320 21 78 08

Hemtjänst Torestorp

0320 21 77 43
Hemtjänst Örby

0320 21 71 43
0320 21 73 54

Ekbergs Fönsterputs &
Städ AB
0320 359 33
   

Publicerad av: Marks kommun