Trygghetslarm

Senast uppdaterad den 26 maj 2021

Ett trygghetslarm är till för dig som önskar få hjälp vid oväntade situationer.

Det är en digital larmanordning som gör det möjligt för dig att få kontakt med personal i hemtjänsten.

Ansökan om trygghetslarm ska göras hos biståndshandläggarna.

Publicerad av: Marks kommun