Korttidsvistelse Kinnaborgshem

Senast uppdaterad den 14 oktober 2022

Vi vill ge alla, som kan och vill, möjligheter att bo kvar i sitt eget hem. Vi gör detta genom att ge trygghet, stödja, rehabilitera och förebygga.

Här finns kompetens och resurser samlade för att ge stöd till Dig som bor i eget boende och till närstående.

Korttidsvistelse

Korttidsplatserna är till för olika typer korttidsvård. För att få denna insats måste Du ha ett beslut av kommunens biståndshandläggare, arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Alla personer som kommer till korttidsplats får tillgång till en kartläggning av sitt behov av omvårdnad och rehabilitering. Detta kan leda till att du erbjuds olika insatser under vistelsen på Kinnaborg.
Samtliga avdelningar arbetar enligt ett rehabiliterande arbetssätt vilket innebär att man tar reda på vilka resurser den enskilde vårdtagaren har och uppmuntrar till egen aktivitet.

Dagvård

För personer med demens finns förutom korttid även dagvård. Här kan man genom samvaro och naturliga sysslor träna och förstärka det friska. Att tillsammans göra dagen meningsfull i en trygg gemenskap kan underlätta för personen själv och vara ett stöd för närstående vårdare. För att få dagvård måste Du ha ett beslut om denna insats av biståndsbedömaren i ditt distrikt.

Adress 

Kinnaborgsvägen 1 511 57 Kinna

Publicerad av: Marks kommun