Gomiddá

Senast uppdaterad den 13 november 2015

”Gomidda´” kallas matlådan som produceras i köket på Kunskapens hus och sedan levereras ut till hemmaboende äldre i Marks kommun.

Precis som namnet antyder ska måltiden bidra till en god middag. Pensionären kan varje vecka välja på nio olika huvudrätter och sju desserter. Vid behov kan
maten anpassas och enskilda önskemål beaktas. Maten levereras en gång/vecka av anlitande chaufförer. 

Gott betyg

Och maten får ett riktigt gott betyg av de äldre. Det visar svaren från den enkät som ungefär hälften (74 personer) av de som får den kylda matlådan hemlevererad en gång i veckan nyligen har svarat på. En stor andel (86 %) svarade att de tycker att maten alltid eller oftast är god. 96 % svarade att de nöjda med hur maten levereras.

Konservering från förr

Produktionsmetoden som används kan jämföras med hur man förr gjorde hemma när man konserverade. Maten packas och vakuumförsluts direkt när den är nylagad.

För att förlänga hållbarheten på maten upphettas den sedan till +72 grader, för att därefter direkt kylas ned till +3 grader. Med denna metod garanteras minst
14 dagars hållbarhet.

Har du synpunkter eller frågor kontakta oss gärna!

Publicerad av: Marks kommun