Matlådan Gomiddà

Senast uppdaterad den 8 maj 2019

”Gomidda´” kallas matlådan som produceras i köket på Kunskapens hus och sedan levereras ut till hemmaboende äldre i Marks kommun.

Matlådan ”Gomiddá” tillagas i köket på Marks Gymnasieskola i Skene. Kunden som har fått matlådan beviljad via biståndshandläggare, kan varje vecka välja på nio olika huvudrätter och sju desserter. Vid våra högtider serveras en festligare meny. Vid behov kan maten anpassas och enskilda önskemål beaktas.
Matlådan levereras en gång per vecka av anlitade chaufförer. I snitt levereras 1300 matlådor per vecka. Maten packas och vakuumförsluts direkt när den är nylagad och varm. För att förlänga hållbarheten på maten upphettas den sedan till +73 grader. Därefter kyls maten ned till +3 grader. Med denna produktionsmetod garanteras minst 14 dagars hållbarhet.

Gott betyg

Maten får ett riktigt gott betyg av kunden. Det visar svaren från den enkät som gjordes i maj 2018, som ungefär hälften (77 personer), av de som får den kylda matlådan hemlevererad en gång i veckan har svarat på. En stor andel (95 %) svarade att de tycker att maten alltid eller oftast är god. 99 % svarade att de nöjda med hur maten levereras.


Har du synpunkter eller frågor kontakta oss gärna!

Publicerad av: Marks kommun