Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Trygghet

Senast uppdaterad den 8 maj 2019

För dig som är äldre är det särskilt viktigt att äta tillräckligt så att du inte riskerar att bli undernärd. Måltiderna ska vara utformade enligt gällande rekommendationer.

Vi erbjuder olika typer av måltider för att var och en ska få det den behöver för att bevara sin hälsa. Vid behov kan maten konsistensanpassas. Ibland behövs speciell kost till följd av vissa sjukdomar eller besvär. Det kan vara svårt att tugga och svälja viss mat eller kanske tycker du att portionerna är för stora.

Det finns ett inarbetat samarbete mellan omvårdnadspersonal, kökspersonal och dietist. Förutom daglig kontakt finns olika forum som broträffar och matråd där yrkesgrupperna möts och diskuterar förbättringar.

Publicerad av: Marks kommun