Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Mark erbjuder privata vårdaktörer hjälp med egentester av Covid-19

Senast uppdaterad den 20 maj 2020

Kommunen erbjuder egentester av Covid-19 till privata vårdaktörers medarbetare i Mark.

Egentesterna av de privata aktörernas medarbetare ska ske i samråd med Socialförvaltningen. Det innebär bland annat att provtagnings-utrustningen ska hämtas och lämnas hos kommunen.

Rutiner för egentest

Västra Götalands Regionen och VästKom anger i sin vägledning att privata utförare skall upprätta egen lokal rutin utifrån den länsgemensamma vägledningen och i dialog med berörd kommun. I vissa fall kan privata utförare inkluderas i kommunens lokala rutin.

Privata utförare organiserar i normalfallet sin egen transportorganisation, för att få proven till och från sina medarbetare. Den lokala rutinen utgår från Länsstyrelsens vägledning samt utifrån kommunens anvisningar.

Privata utförare ansvarar för facklig samverkan i egen verksamhet. Kontaktperson ska utses. Den lokala rutinen ska godkännas av kommunens kontaktperson före start av egentester.

Kontakta kommunen

I Mark uppmanas de privata aktörerna att kontakta Elisabeth Kroon, verksamhetschef på Socialförvaltningen, via mejl för att lösa de praktiska frågorna: Elisabeth.Kroon@mark.se

Mer information

Mer information om lokala rutiner, instruktion för egentest samt Västra Götalandsregionen/Västkoms vägledning finns nedan på denna sida.

Publicerad av: Marks kommun