Mark erbjuder privata vårdaktörer hjälp med egentester av Covid-19

Senast uppdaterad den 20 maj 2020

Kommunen erbjuder egentester av Covid-19 till privata vårdaktörers medarbetare i Mark.

Egentesterna av de privata aktörernas medarbetare ska ske i samråd med Socialförvaltningen. Det innebär bland annat att provtagnings-utrustningen ska hämtas och lämnas hos kommunen.

Rutiner för egentest

Västra Götalands Regionen och VästKom anger i sin vägledning att privata utförare skall upprätta egen lokal rutin utifrån den länsgemensamma vägledningen och i dialog med berörd kommun. I vissa fall kan privata utförare inkluderas i kommunens lokala rutin.

Privata utförare organiserar i normalfallet sin egen transportorganisation, för att få proven till och från sina medarbetare. Den lokala rutinen utgår från Länsstyrelsens vägledning samt utifrån kommunens anvisningar.

Privata utförare ansvarar för facklig samverkan i egen verksamhet. Kontaktperson ska utses. Den lokala rutinen ska godkännas av kommunens kontaktperson före start av egentester.

Kontakta kommunen

I Mark uppmanas de privata aktörerna att kontakta Elisabeth Kroon, verksamhetschef på Socialförvaltningen, via mejl för att lösa de praktiska frågorna: Elisabeth.Kroon@mark.se

Mer information

Mer information om lokala rutiner, instruktion för egentest samt Västra Götalandsregionen/Västkoms vägledning finns nedan på denna sida.

Publicerad av: Marks kommun