Fritt val av utförare inom hemtjänsten LOV

Senast uppdaterad den 21 september 2018

Nu kan du fritt välja hemtjänst. Har du fått ett positivt beslut om att få hemtjänst kan du välja vem som ska få utföra den.

Det är kommunen som ansvarar för att vård och omsorg håller god kvalitet och vilka krav som ska ställas på utförare av de olika tjänsterna. Men det är du som brukare som väljer vem som ska få utföra tjänsterna i ditt hem.

Marks kommun samarbetar med kommunerna Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo.

LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes inom hemtjänsten i februari 2010. Syftet var också att få fler utförare av hemtjänst och utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen.

Publicerad av: Marks kommun