Information till brukare

Senast uppdaterad den 7 juni 2021

LOV står för lagen om valfrihetssystem. Lagen innebär att det är medborgarnas behov och önskemål som sätts i fokus. Med andra ord, det är du som själv får välja utförare av de biståndsbedömda insatserna.

Vad innebär kundval för dig?

Kundval innebär att du som kund själv får välja den utförare du anser vara bäst. Du ansöker om och beviljas hjälp precis som tidigare och får själv välja utförare.

Om du inte vill välja kommer du tilldelas en utförare enligt en turordnings lista. Om du inte är nöjd med den utförare du valt finns möjlighet att byta.

Vad kostar det?

Det är samma avgift oavsett om du väljer en privat eller kommunal utförare. Marks kommun tillämpar maxtaxa enligt Socialtjänstlagen, det innebär att det finns ett maxtak för avgiften. Avgiftens storlek bestäms utifrån den hjälp du har blivit beviljad och din inkomst. Mer information om avgifter finns på sidan Avgifter för äldreomsorg. 

En privat utförare kan erbjuda tilläggstjänster, det är tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Kommunen ansvarar inte för denna typ av tjänster och utföraren tar ut en extra kostnad.

Vilket företag kan du välja?

Här i Mark kan alla företag som vill utföra hemtjänst ansöka om att få göra det. Sedan godkänner eller avslår kommunen ansökan. För att bli godkänd måste företaget uppfylla ett antal krav som kommunen ställt upp. Detta innebär att du kan känna dig säker på att hög kvalitet uppnås oavsett vilket företag du väljer. De företag som blir godkända kan bli utförare av hemtjänst.

Dessa företag har godkänts av Marks kommun:

  • Ekbergs Fönsterputs & Städ AB

Publicerad av: Marks kommun