Information till utförare

Senast uppdaterad den 3 januari 2024

Nu när brukarna själva får välja vem som ska utföra hemtjänsten i deras hem har du som företag rätt att ansöka om att bli utförare. Så här går det till.

Intresserade utförare inbjuds att ansöka om att arbeta med hemtjänst i Marks kommun. Utförare kan välja:

  • Inriktning - om man vill arbeta med service (städ, tvätt och inköp)eller både service och omvårdnad som då inkluderar delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
  • Omfattning - vilket kapacitetstak, antal timmar per månad, som utföraren har.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget finns annonserat på kammarkollegiets hemsida och på denna sida, under dokument. Förfrågningsunderlaget innehåller uppdragsbeskrivning och de kvalitetskrav som kommunen ställer på utförarna.

Ansökan

Företag som vill bli utförare inom LOV i Marks kommun fyller i och skickar in ansökningsblanketten (finns nedan under dokument). Ansökan tas emot och kontrolleras av kommunen. Vid möte mellan utföraren och representanter från kommunen görs en genomgång av kriterier och eventuella frågor. Kontakt tas med referenser som meddelas för att kontrollera utförarens legitimitet. Därefter handläggs ärendet och beslut tas av ansvarig nämnd. När detta är gjort meddelas utföraren ett beslut.

Publicerad av: Marks kommun