Stöd till anhöriga

Senast uppdaterad den 8 mars 2023

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionshinder eller hög ålder.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd, men ibland kan du själv behöva råd och stöd för att orka hjälpa.

Bestämmelserna om anhörigstöd regleras i Socialtjänstlagen och kommunen är skyldig att informera anhöriga och brukare om det stöd som erbjuds.

 

Med anhöriga menas personer som vårdar, stödjer eller på annat sätt berörs av sin närståendes situation. Till exempel anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. 

Den närstående kan vara familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Även barn är anhöriga och för dem finns Tussilago som är en stödgrupp för barn i åldrarna 10-12 år och 13-15 år i Marks kommun som har föräldrar eller annan närstående med psykisk ohälsa, missbruk eller där någon använt våld.

Se mer information på länken: Tussilago - Marks kommun

  

Aktiviteter i andra kommuner

1177.se finns kontaktuppgifter till andra kommuners Anhörigstöd i Sjuhärad. Vissa av deras aktiviteter vänder sej även till dej som bor i Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun