Anhörigstöd

Senast uppdaterad den 7 juni 2018

Marks kommuns anhörigperspektiv: Vi frågar alltid efter anhörigas behov av stöd. Vi ger anhöriga inflytande och tar vara på deras kunskaper och erfarenheter.

Vad säger lagen

Stöd ska ges för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer en närstående som har ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder. Bestämmelserna om anhörigstöd regleras i Socialtjänstlagen 5 kapitlet 10 paragrafen sedan 2009. Kommunen är skyldig att informera anhöriga och brukare om möjligheten att få stöd som anhörig
Den närstående kan vara familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Anhörigstöd som service

Att stödja eller vårda en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller funktionshindrad ger glädje och mening, men det kan samtidigt vara betungande. Vi erbjuder därför visst stöd som service.

Kunskaper ger trygghet

Ett gott stöd är att anhörig känner sig trygga med de insatser som närstående får beviljade och kunskaper kan göra att anhörig känner sig tryggare i sin roll att stödja. Föreläsning och individuella samtal och handledning kan vara ett sätt att öka kunskap och bli tryggare i sin anhörigroll. I kommunen finns även en demenssjuksköterska som kan stödja dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Behöver du vila och omväxling

Behöver du information om vad anhörigstöd kan innebära för just dig? Välkommen att höra av dig!

Välkomna till höstens torsdagsträffar

Anhörigstöd har öppet hus med caféverksamhet på Kinnaborgsvägen 1 B (entré mitt emot Närhälsan i Kinna) Ni är båda välkomna att umgås, fika, eller ta del av våra aktiviteter och information om anhörigstöd dessa kvällar. 

Öppet kl. 15.00 -18.00 och vi bjuder på fika

Höstens träffar:

  • 27 september
  • 25 oktober
  • 29 november
  • 20 december

På 1177 finns kontaktuppgifter till andra kommuners Anhörigstöd i Sjuhärad. Vissa av deras aktiviteter vänder sej även till dej som bor i Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun