Anhörig till någon som är äldre

Senast uppdaterad den 28 februari 2022

Anhöriga som hjälper eller stödjer en närstående i hemmet utgör en stor grupp i samhället och ni gör en betydelsefull insats. Att stödja eller vårda en närstående som är äldre ger glädje och mening, samtidigt som det kan vara betungande. För att du som anhörig ska orka hjälpa, kan du själv vara i behov av att få råd och stöd. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Vem är anhörig?

Du som ger omsorg, vårdar, stödjer eller på annat sätt berörs av din närståendes situation är anhörig.  Du kan vara maka/make, förälder, barn, barnbarn, syster/bror, sammanboende, vän eller granne.

Vem är närstående?

Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd eller har omfattande bekymmer i sin livssituation som påverkar den anhörige.

Vilket stöd kan du få av oss?

Stödet du får som anhörig är utformat utifrån dina behov.

Vi erbjuder:

  • Samtal, information och rådgivning
  • Anhöriggrupper
  • Föreläsningar och öppet hus
  • Hälsofrämjande aktiviteter
  • Avlösning 

För mer information om olika former av stöd klicka här

Kontakt och mer information

Anhörigstödet är en kostnadsfri service och vi som arbetar med anhörigstöd har tystnadsplikt. Vill du ha information om vad anhörigstöd kan innebära för din del, är du välkommen att höra av dig!

Använd gärna formuläret längre ner på sidan.

 

Är du anhörig till någon med demenssjukdom

Är du anhörig till någon med demenssjukdom och har specifika frågor inom detta område, så finns en demenssjuksköterska i kommunen som du kan vända dig till. Demenssjuksköterskan hittar du här

Aktiviteter i andra kommuner

1177.se finns kontaktuppgifter till andra Sjuhäradskommuners anhörigstöd. Vissa av deras aktiviteter vänder sig även till dig som bor i Marks kommun.

Kontaktformulär

Publicerad av: Marks kommun