Olika former av stöd

Senast uppdaterad den 13 mars 2023

Stödet till anhöriga kan utformas på olika vis och syftar till att minska de anhörigas psykiska, fysiska och sociala belastning. Vilken typ av anhörigstöd man behöver är individuellt. För en del personer kan det handla om att få hjälp med insatser som den närstående behöver, för andra kan det till exempel vara att själv få samtalsstöd, information, utbildning eller avlösning i hemmet. De stödinsatser du kan få genom oss på Anhörigstöd kan du läsa om här nedan.

Samtal, information och rådgivning

Har du behov av information, råd eller stöd kan du prata med oss anhörigsamordnare. Vi kan samtala via telefon, du kan besöka oss här på Anhörigstöd, vi kan göra hembesök eller så kan vi träffas under en promenad.

Anhöriggrupper

Du erbjuds att vara med i grupper tillsammans med andra i liknande situation. Ni träffas i en mindre grupp där ni får möjlighet att utbyta tankar, dela erfarenheter och stödja varandra under trivsamma former. Vid träffarna erbjuds även information och utbildning.

Föreläsningar och träffar

Vi ordnar föreläsningar med olika teman som kan vara till nytta för dig som anhörig. Likaså har vi öppna träffar några gånger per termin där du får möjlighet att möta andra anhöriga. Kontakta oss för mera information om vad som är aktuellt för tillfället.

Hälsofrämjande aktiviteter

Enheten för anhörigstöd ordnar hälsofrämjande aktiviteter för stimulans och avkoppling för anhöriga. Dessa aktiviteter riktar sig först och främst till dig som är sammanboende med den du stödjer, är över 18 år och folkbokförd i Marks kommun. Kontakta oss för mera information om vad som är aktuellt för tillfället.

Avlösning i hemmet

Avlösning är till för dig som är anhörig till en närstående som är 65 år eller äldre som behöver ditt stöd större delen av dygnet. Du har svårt för att lämna din närstående ensam en längre stund. Syftet med avlösning är att ge dig som anhörig möjlighet till tid för dig själv för att förebygga din egen ohälsa. Klicka här för att läsa mer.

Publicerad av: Marks kommun