Anhörig till någon med psykisk ohälsa

Senast uppdaterad den 10 januari 2022

Är du en orolig anhörig till någon med psykisk ohälsa? Socialförvaltningen erbjuder stöd i detta genom att du kontaktar socialpsykiatrins anhörigstöd.

Anhörig till någon med psykisk ohälsa

Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa är ofta oroande och svårt och kan vara en tung börda att bära på själv.

Vi erbjuder samtal individuellt eller i grupp beroende på vad ditt behov är.

Ring och berätta vad ditt behov är.

Socialpsykiatrins anhörigstöd, telefon 0320 21 78 70.

Vi för ingen dokumentation och har sekretess.

Publicerad av: Marks kommun