Stöd till anhöriga

Senast uppdaterad den 11 mars 2021

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionshinder eller hög ålder.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd men ibland kan du själv behöva råd och stöd för att orka hjälpa.

Aktiviteter i andra kommuner

1177.se finns kontaktuppgifter till andra kommuners Anhörigstöd i Sjuhärad. Vissa av deras aktiviteter vänder sej även till dej som bor i Marks kommun.

Anhörig till någon som är äldre?

Att stödja en närstående ger mening, men kan vara betungande. Vi erbjuder dig stöd som service.

Anhörig till någon med missbruk eller beroende?

Socialförvaltningens behandlingsteam kan ge dig vägledning och stöd.

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning?

Vi ger dig det stöd och den information som just du efterfrågar och behöver.

Är du en anhörig till någon med psykisk ohälsa

Socialförvaltningen erbjuder stöd i detta genom att du kontaktar en anhörigkonsulent.

Publicerad av: Marks kommun