Stöd till anhöriga

Senast uppdaterad den 8 mars 2023

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionshinder eller hög ålder.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd, men ibland kan du själv behöva råd och stöd för att orka hjälpa.

Bestämmelserna om anhörigstöd regleras i Socialtjänstlagen och kommunen är skyldig att informera anhöriga och brukare om det stöd som erbjuds.  

Med anhöriga menas personer som vårdar, stödjer eller på annat sätt berörs av sin närståendes situation. Till exempel anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem.

Den närstående kan vara familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Aktiviteter i andra kommuner

1177.se finns kontaktuppgifter till andra kommuners Anhörigstöd i Sjuhärad. Vissa av deras aktiviteter vänder sej även till dej som bor i Marks kommun.

Anhörig till någon som är äldre?

Att stödja en närstående ger mening, men kan vara betungande. Vi erbjuder dig stöd som service.

Anhörig till någon med missbruk eller beroende?

Socialförvaltningens behandlingsteam kan ge dig vägledning och stöd.

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning?

Vi ger dig det stöd och den information som just du efterfrågar och behöver.

Är du en anhörig till någon med psykisk ohälsa

Socialförvaltningen erbjuder stöd i detta genom att du kontaktar en anhörigkonsulent.

Publicerad av: Marks kommun