Anhörig till äldre eller långvarigt sjuk

Senast uppdaterad den 18 november 2020

Att stödja eller vårda en närstående som är äldre ger glädje och mening men det kan samtidigt vara betungande. Vi erbjuder därför visst stöd.

Kunskap ger trygghet

Att känna sig trygg med de insatser som din närstående får beviljade är ett gott stöd för dig som anhörig. Föreläsningar, individuella samtal och handledning ger dig större kunskap, vilket kan göra dig mer trygg i din anhörigroll.

Är du anhörig till någon med demenssjukdom finns  en demenssjuksköterska i kommunen som kan ge dig det stöd som du behöver. 

Aktiviteter i andra kommuner

1177.se finns kontaktuppgifter till andra kommuners Anhörigstöd i Sjuhärad. Vissa av deras aktiviteter vänder sej även till dej som bor i Marks kommun.

Avlösning

Du kan få 15 timmars avlösning i hemmet per månad. Avlösning är till för dig som anhörig när egen tid behövs för att uträtta ärenden av olika slag eller för att bara koppla av. Klicka här för att läsa mer.

Råd och stöd

Upplever du ibland att du är ensam i din situation, och att ingen annan har det som du? Du erbjuds att vara med i grupper tillsammans med andra i liknande situation. Klicka här för att läsa mer.

Kontakt och mer information

Behöver du information om vad anhörigstöd kan innebära för just dig? Välkommen att höra av dig! Använd gärna formuläret längre ner på sidan.

Intresseanmälan

Publicerad av: Marks kommun