Avlösning

Senast uppdaterad den 3 november 2020

Avlösning är till för dig som anhörig till en närstående över 65 år som behöver ditt stöd större delen av dygnet. Det kan du få när du behöver egen tid för att uträtta ärenden av olika slag eller för att bara koppla av. Avlösning kan ges om du är sammanboende med den du hjälper, folkbokförd i Marks kommun och över 18 år. Du kan få 15 timmars avlösning i hemmet per månad.

Avlösningen ska vara individanpassad och flexibel. Tillsammans med din anhörigsamordnare kommer ni överens om hur avlösningen ska se ut.

Du och din närstående lär känna en eller två anhörigstödjare som sedan kan följa med på aktiviteter, promenader eller finnas hemma när du gör något annat. Denna avlösning är kostnadsfri.

Vid behov av fler än 15 timmars avlösning per månad görs ansökan hos biståndshandläggare. Upp till 15 timmars avlösning sammantaget är gratis För kontakt med biståndshandläggare ring kommunens växel, telefon 0320-21 70 00.

Publicerad av: Marks kommun