Avlösning

Senast uppdaterad den 14 februari 2019

Avlösning är till för dig som anhörig när egen tid behövs för att uträtta ärenden av olika slag eller för att bara koppla av. Avlösning kan du få om du är sammanboende med den du hjälper, folkbokförd i Marks kommun och över 18 år. Du kan få 15 timmars avlösning i hemmet per månad.

Avlösningen ska vara individanpassad och flexibel. Tillsammans med din anhörigsamordnare kommer ni överens om hur avlösningen ska se ut.

Du och din närstående lär känna en eller två anhörigstödjare som sedan kan följa med på aktiviteter, promenader eller finnas hemma när du gör något annat. Denna avlösning är kostnadsfri.

Vid behov av fler än 15 timmars avlösning per månad görs ansökan hos biståndshandläggare. Upp till 15 timmars avlösning sammantaget är gratis För kontakt med biståndshandläggare ring kommunens växel, telefon 0320-21 70 00.

Publicerad av: Marks kommun