Avlösning

Senast uppdaterad den 21 juni 2018

Du kan få 15 timmars avlösning i hemmet per månad. Avlösning är till för dig som anhörig när egen tid behövs för att uträtta ärenden av olika slag eller för att bara koppla av.

Avlösningen ska vara individanpassad och flexibel. Tillsammans med din anhörigsamordnare kommer ni överens om hur avlösningen ska se ut.

Du och din närstående lär känna en eller två anhörigstödjare som sedan kan följa med på aktiviteter, promenader eller finnas hemma när du gör något annat. Denna avlösning är kostnadsfri.

Vid behov av fler än 15 timmars avlösning pe rmånad görs ansökan hos biståndshandläggare. Upp till 15 timmars avlösning sammantaget är gratis.

Publicerad av: Marks kommun