Råd och stöd

Senast uppdaterad den 29 oktober 2020

Upplever du ibland att du är ensam i din situation, och att ingen annan har det som du?

Du erbjuds att vara med i grupper tillsammans med andra i liknande situation. Ni träffas i en mindre grupp och pratar och ger varandra stöd under trivsamma former. Ni får prata om era upplevelser och känslor och får hjälp att bearbeta dessa. Vid träffarna erbjuds information och utbildning. Allt efter gruppens önskemål. Hur ofta och hur länge gruppen träffas bestäms av deltagarna själva. Att träffa andra anhöriga i liknande situation har i forskning visat vara ett bra stöd.

Råd och någon att tala med

Har du behov av stödjande samtal kan du prata med anhörigsamordnarna. De har möjlighet att möta dig som anhörig enskilt eller i par- och familjesamtal. Här ges du möjlighet att tala om din situation med fokus på hur du har det och hur du mår.

Stimulans och avkoppling

Enheten för anhörigstöd ordnar föreläsningar och hälsoaktiviteter för stimulans och avkoppling för anhöriga. För att ta del av dessa ska Du vara sammanboende med den du stödjer, vara över 18 år och folkbokförd i Marks kommun. Din närstående ska vara i behov av ditt stöd och omsorg större delen av dygnet.
Ring oss för mera information och om vad som är aktuellt för tillfället.

Publicerad av: Marks kommun