Vad säger lagen om stöd till anhöriga?

Senast uppdaterad den 26 juni 2018

Bestämmelser om anhörigstöd regleras i Socialtjänstlagen och kommunen är skyldig att informera anhöriga och brukare om det stöd som erbjuds.

Vad säger lagen?

Stöd ska ges för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer en närstående som har ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder.

Bestämmelserna om anhörigstöd regleras i Socialtjänstlagen 5 kapitlet 10 paragrafen sedan 2009. Kommunen är skyldig att informera anhöriga och brukare om möjligheten att få stöd som anhörig. Den närstående kan vara familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Publicerad av: Marks kommun