Fältgruppen

Senast uppdaterad den 12 december 2022

I Marks kommun arbetar två fältsekreterare förebyggande och uppsökande mot ungdomar 11 – 18 år. Verksamheten ligger under Familjeenheten som tillhör socialförvaltningen.

Kontakten med fältgruppen är helt frivillig och fältsekreterarna finns till för att skapa trygghet och bygga relation med ungdomarna. 

Fältsekreterarna rör sig i ungdomsmiljöer exempelvis på skolor runtom i kommunen, Mötesplatsen Centralen och ute i kommunen. Man kan träffa fältgruppen både dagtid och kvällstid; måndag – fredag, två kvällar i veckan. 

Vi samverkar med bland annat skola, fritid, övrig socialtjänst och polis med flera.

Utöver att vi finns runtom i kommunen kan man även nå oss via Instagram: Länk @faltgruppen_mark
Vi har även en gemensam mejladress: faltgruppen@mark.se

Arbetet utgår från Riksförbundet för fältarbetes värdegrund: frivillighet, förtroende och respekt för ungdomars integritet.

Tystnadsplikt

Alla fältsekreterare har tystnadsplikt. Det betyder att det du berättar för oss får vi inte berätta för någon annan. Men om vi är oroliga för att du eller någon annan far illa måste vi enligt lag berätta detta för socialtjänsten (det kallas anmälningsskyldighet). I så fall pratar vi med dig om detta innan.

 

Vill man veta mer om vad som finns för ungdomarna i Marks kommun, titta på kommunens hemsida länk Ung i Mark - Marks kommun eller ladda ner Appen "Ung i Mark".

I den här filmen förklarar vi mer om hur vi arbetar på familjehemsenheten:


Publicerad av: Marks kommun