Familjebehandling

Senast uppdaterad den 26 oktober 2023

Som familj finns det många glädjefyllda stunder, men alla kan hamna i svåra situationer och kriser då det inte är lätt att vara den förälder man önskar. Alla familjer kan behöva stöd, råd och någon att samtala med kring sina frågor och tankar.

Vad är familjebehandling?

Familjebehandling är ett stöd till familjer där det finns barn mellan 0–18 år. Behovet av stöd utreds av socialsekreterare på familjeenheten som sedan fattar ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Familjebehandling kan du som förälder ansöka om eller erbjudas som stöd efter en orosanmälan. Är du 15 år eller äldre kan du själv ansöka. Kontaktuppgifter och information om hur du ansöker om familjebehandling finns längre ner på sidan.

Hitta lösningar och uppnå förändring

Familjebehandlingen utgår från ett systemiskt förhållningssätt, vilket innebär att vi ser familjen som en helhet där alla familjemedlemmar är viktiga delar och påverkar varandra.

Vi erbjuder olika former av stöd, anpassade efter familjens behov. Målet är att vi tillsammans ska hitta lösningar och förstärka det positiva i familjen, för att uppnå förändring. Det kan exempelvis vara:

  • När kommunikationen inte fungerar och det finns många konflikter i familjen
  • När du som förälder behöver råd och stöd i gränssättning och vägledning gentemot ditt barn eller ungdom
  • När familjer går igenom en kris.
  • När ni som föräldrar har svårt att komma överens om uppfostran, regler och rutiner.
  • När du som förälder känner oro för ditt barns mående och beteende.
  • Vi kan även erbjuda stöd i samband med att en placering utanför hemmet är aktuellt eller under en pågående utredning

Stöd erbjuds främst genom samtal. Vi kan ha samtal i olika konstellationer; enskilda samtal med förälder eller barn/ungdom, samtal med föräldrar och samtal med hela familjen.

Stödsamtal

Familjer i Marks kommun kan få upp till fem stödsamtal och dessa sker med våra familjebehandlare. Samtalen är kostnadsfria och de varken dokumenteras eller registreras. Familjebehandlarna har tystnadsplikt. Vid intresse ring 0707-72 52 81 och tala in på telefonsvaren. Vi återkommer till dig/er när vi lyssnat av meddelandet.

Dialogstöd

Dialogstöd är ett möte mellan vårdnadshavare och skola med syfte att främja och förbättra kommunikationen. Både du som vårdnadshavare och/eller skolan kan ansöka om dialogstöd. Då kommer familjebehandlare att delta under mötet som en neutral part och mötesledare. Att ansöka om dialogstöd är helt gratis och familjebehandlarna har sekretess. För ansökan kontakta familjeenhetens mottagning på telefon: 0320-21 79 55

Publicerad av: Marks kommun