Familjebehandling

Senast uppdaterad den 7 december 2017

Som förälder finns det många glädjefyllda stunder, men alla kan hamna i svåra situationer och kriser då det inte är lätt att vara den förälder man önskar. Alla föräldrar kan behöva stöd, råd och någon att bolla sina frågor och tankar med.

Vad är familjebehandling?

Familjebehandling är ett stöd till familjer där det finns barn mellan 0-18 år. Behovet av stöd utreds av socialsekreterare på familjeenheten som sedan fattar ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Familjebehandling kan du som förälder ansöka om eller erbjudas som stöd efter en orosanmälan. Kontaktuppgifter och information om hur du ansöker om familjebehandling finns längre ner på sidan.

Hitta lösningar och uppnå förändring

Familjebehandlingen utgår från ett systemiskt förhållningssätt, vilket innebär att vi ser familjen som en helhet där alla familjemedlemmar är viktiga delar och påverkar varandra. Även då det inte alltid känns så, är du som förälder den viktigaste delen i ditt barns liv!

Vi erbjuder olika former av stöd, anpassade efter familjens behov. Målet är att vi tillsammans ska hitta lösningar och förstärka det positiva i familjen, för att uppnå förändring. Det kan exempelvis vara:

  • När kommunikationen inte fungerar och det finns många konflikter i familjen
  • När du som förälder behöver råd och stöd i gränssättning och vägledning gentemot ditt barn eller ungdom
  • När familjer går igenom en kris (exempelvis separation eller sjukdom) och behöver stöd i sitt föräldraskap
  • När ni som föräldrar har svårt att komma överens om uppfostran, regler och rutiner
  • När du som förälder känner oro för ditt barn eller tonåring gällande exempelvis alkohol, droger eller kriminalitet
  • När du som förälder känner oro för ditt barns skolgång, datorspelande eller om ditt barn är utsatt för mobbing
  • Vi kan även erbjuda stöd i samband med att en placering utanför hemmet är aktuellt eller under en pågående utredning

Föräldrastöd erbjuds främst genom samtal. Vi kan ha samtal i olika konstellationer; enskilda samtal med förälder eller ungdom, samtal med föräldrar och samtal med hela familjen.

Vi kan också vara behjälpliga med att samla familjens nätverk för att utforska vilka resurser och vilket stöd som finns runt om familjen, ett så kallat nätverksmöte.

Råd-och stödsamtal utan bistånd

Som förälder i Marks kommun kan du få upptill fem Råd- och Stödsamtal. Det innebär att ni får träffa familjebehandlare för samtal utan att det krävs ett beslut om bistånd. Dessa samtal är kostnadsfria och varken dokumenteras eller registreras.

Ansök om familjebehandling eller råd- och stödsamtal

För att få familjebehandling eller oregistrerade råd- och stödsamtal behöver ni som vårdnadshavare ta kontakt med familjeenhetens mottagning och göra en ansökan. Är din tonåring 18-20 år och fortfarande boendes hemma, krävs ett samtycke från honom eller henne för att du ska kunna göra en ansökan.

Mer information om familjebehandling

Vill du ha mer information om familjebehandling är du välkommen att kontakta Familjebehandling- och boendeenhetens enhetschef. Ansökan om behandling görs dock hos familjeenhetens mottagning. 

Publicerad av: Marks kommun