Familjebehandling

Senast uppdaterad den 6 maj 2019

Som familj finns det många glädjefyllda stunder, men alla kan hamna i svåra situationer och kriser då det inte är lätt att vara den förälder man önskar. Alla familjer kan behöva stöd, råd och någon att samtala med kring sina frågor och tankar.

Vad är familjebehandling?

Familjebehandling är ett stöd till familjer där det finns barn mellan 0-18 år. Behovet av stöd utreds av socialsekreterare på familjeenheten som sedan fattar ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Familjebehandling kan du som förälder ansöka om eller erbjudas som stöd efter en orosanmälan. Är du 15 år eller äldre kan du själv ansöka. Kontaktuppgifter och information om hur du ansöker om familjebehandling finns längre ner på sidan.

Hitta lösningar och uppnå förändring

Familjebehandlingen utgår från ett systemiskt förhållningssätt, vilket innebär att vi ser familjen som en helhet där alla familjemedlemmar är viktiga delar och påverkar varandra.

Vi erbjuder olika former av stöd, anpassade efter familjens behov. Målet är att vi tillsammans ska hitta lösningar och förstärka det positiva i familjen, för att uppnå förändring. Det kan exempelvis vara:

  • När kommunikationen inte fungerar och det finns många konflikter i familjen
  • När du som förälder behöver råd och stöd i gränssättning och vägledning gentemot ditt barn eller ungdom
  • När familjer går igenom en kris.
  • När ni som föräldrar har svårt att komma överens om uppfostran, regler och rutiner.
  • När du som förälder känner oro för ditt barns mående och beteende.
  • Vi kan även erbjuda stöd i samband med att en placering utanför hemmet är aktuellt eller under en pågående utredning

Stöd erbjuds främst genom samtal. Vi kan ha samtal i olika konstellationer; enskilda samtal med förälder eller barn/ungdom, samtal med föräldrar och samtal med hela familjen.

Vi kan också vara behjälpliga med att samla familjens nätverk för att utforska vilka resurser och vilket stöd som finns runt om familjen, ett så kallat nätverksmöte. För ansökan kontakta familjeenhetens mottagning på telefon: 0320-217955

Råd-och stödsamtal utan bistånd

Som förälder i Marks kommun kan du få upptill fem Råd- och Stödsamtal. Det innebär att ni får träffa familjebehandlare för samtal utan att det krävs ett beslut om bistånd. Dessa samtal är kostnadsfria och varken dokumenteras eller registreras.

Ansök om familjebehandling eller stödsamtal

För att få familjebehandling eller oregistrerade stödsamtal behöver ni som vårdnadshavare ta kontakt med familjeenhetens mottagning och göra en ansökan. 

Stödsamtal (serviceinsats)

Familjer i Marks kommun kan få upp till fem stödsamtal. Det innebär att ni får träffa familjebehandlare för samtal utan att det krävs ett beslut om bistånd. Dessa samtal är kostnadsfria och varken dokumenteras eller registreras. Vid intresse ring 0320-217400 eller 071-07725281 så återkommer vi till dig/er.

 

Publicerad av: Marks kommun