Familjecentrum Prisman

Familjecentrum Prisman i Skene

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 13 mars 2018

På Familjecentrum Prisman bedriver Marks kommun i samarbete med Västra Götalandsregionen flera verksamheter under ett och samma tak.

En mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-6 år. På ett och samma ställe erbjuds olika tjänster av betydelse för barn och föräldrars hälsa och välbefinnande. Här finns barnmorskor, BVC-sköterska, socialrådgivning och öppen förskola. Familjecentrum ska främja en god hälsa hos barn och vårdnadshavare bland annat genom att:

  • Vara en mötesplats
  • Stärka det sociala nätverket runt barn och vårdnadshavare
  • Erbjuda ett lättillgängligt stöd
  • Främja barnets språkutveckling
  • Stärka anknytningen mellan vårdnadshavare och barn
  • Vara ett kunskaps- och informationscentrum

Detta är en verksamhet som arbetar utifrån ett familjecentrerat arbetssätt, vilket avser att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. 

Ändrade öppettider

Eftersom vi har så många besökare behöver vi fördela tiderna bättre mellan olika åldersgrupper.

Dessa tider gäller från och med vecka 40:

Måndag 08.30–12.00 - barn 0–6 år

Tisdag 08.30–12.00 - babyöppet (endast för barn upp till 1 år)

Onsdag 08.30–12.00 och 13.00–15.45 - barn 0–6 år

Torsdag 08.30–12.00 - barn 0–6 år

Fredag 08.30–12.00 - småbarnsöppet (endast för barn upp till 2 år)

För barn 0-6 år gäller fortfarande sångsamling kl 10.00 måndag, onsdag och torsdag och på onsdag eftermiddag avslutar vi med en liten sångsamling 15.30.

Publicerad av: Marks kommun