Familjehem, jourhem, kontaktfamilj, extravuxen och kontaktperson

Senast uppdaterad den 18 oktober 2021

Vill du göra något meningsfullt? Du vet säkert redan att det finns barn och ungdomar som far illa. Och att många vuxna skulle behöva en medmänniska i livet. Vill du bidra till att göra en ensam människas vardag tryggare?

Det finns olika sätt att hjälpa en utsatt människa. Här kan du som vill göra en viktig insats för någon annan ta reda på vilket uppdrag som passar dig bäst. 

Familjehem

Välkomna ett barn eller ungdom i ditt hem under en längre period

Jourhem

Ta emot ett barn eller ungdom med kort varsel under en tillfällig period

Kontaktfamilj

Bli en extrafamilj för ett barn eller ungdom ett par dagar i månaden

Extravuxen

En ny insats där du är en trygg vuxen för en ungdom.

Kontaktperson

Bli en vän och ett stöd i vardagen åt ett barn eller en vuxen

Publicerad av: Marks kommun