Vill du bli extravuxen?

Senast uppdaterad den 1 november 2023

När den egna familjen inte räcker till behövs ibland en annan vuxen som finns där och kan ge stöd. Nu söker Marks kommun personer som kan ta sig an uppdrag som extravuxen för en ungdom.

Varför behövs extravuxen?

Det är inte alltid som den egna familjen kan ge en ungdom stabila förhållanden, närvaro och trygghet. Ibland behövs också en vuxen utanför det egna nätverket. En vuxen som kan vara ett stöd, bidra till ett annat umgänge och ha en trygg plats att komma till när det är jobbigt hemma.

Vad är en extravuxen?

Extravuxen är en insats utformad efter barnen och ungdomarnas egna önskemål. Insatsen ska vara flexibel och matchas med vad barnet eller ungdomen har för behov i stunden. Insatsen Extravuxen har blivit verklighet genom ett nytt samarbete mellan Marks kommun och organisationen Maskrosbarn. Maskrosbarn ger på olika sätt stöd till ungdomar som har det jobbigt hemma, ofta med föräldrar som kämpar med missbruk eller psykisk ohälsa.

Vem kan bli en extravuxen?

Du ska kunna ställa upp på ganska kort varsel och vara det stöd eller den trygghet som behövs där och då. Ibland finns det också behov för ungdomen att övernatta hos sin extravuxen.

Ungdomar har nämligen själva framfört att det som kunde ha gjort skillnad i deras liv vore om de hade haft någon att ringa när behovet uppstod – inte nödvändigtvis på en avtalad tid ett antal dagar senare.

Den som är extravuxen behöver inte ha någon särskild utbildning, men däremot behövs att man är en stabil och trygg vuxen, har en ordnad tillvaro och egen bostad.

Avtal och ersättning

Ett uppdrag som extravuxen är ingen anställning utan ett arvoderat uppdrag från socialtjänsten. I avtalet mellan extravuxen och socialtjänsten framgår uppdragets omfattning och ersättning. Ersättningen består av två delar; arvode och omkostnadsersättning. Omkostnader som täcks är de merkostnader som medförs gällande den person som uppdraget avser, till exempel för aktiviteter. Arvodet är ersättningen för det arbete man utför som extravuxen. Arvodesdelen är skattepliktig.

Familjesituation/civilstånd: *
Vilket språk talas i första hand hemma hos dig? *
Vilken/vilka åldersgrupp/er vill du hjälpa? *
Vilka uppdrag är du intresserad av? *
Har du tidigare haft uppdrag för socialtjänsten? *
Hur bor du? *
Kan du erbjuda det placerade barnet ett eget rum? *
Finns det djur i hemmet? *
Hur fick du veta att det behövs familjehem och jourhem? *

Publicerad av: Marks kommun