Vill ni bli familjehem?

Senast uppdaterad den 27 april 2023

Det finns många barn och ungdomar i Marks kommun som av olika anledningar behöver bo i en annan familj än sin egen. Genom att öppna upp ditt hem kan du förändra livet för ett barn eller ungdom när den behöver det som allra mest. Bli familjehem och gör skillnad.

Varför behövs familjehem?

Det finns många barn och ungdomar som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än sin egen under en längre period av sitt liv. Det kan exempelvis vara brister i omvårdnad som uppkommit genom missbruk, psykisk sjukdom eller annat, vilket innebär att ett barn inte får tillräckligt med vuxenstöd i sitt eget hem. Gemensamt för de placerade barnen är att de behöver kärleksfulla, trygga och tydliga vuxna. Hur länge barnet bor i familjehemmet varierar beroende på vilket behov barnet eller ungdomen har. Målsättningen med placeringen är att barnet ska återvända till sin ursprungsfamilj, även om det inte alltid är möjligt.

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en familj eller en person som tar emot barn och ungdomar för vård och omsorg i sitt hem. Det är viktigt att det finns tid, lust, kraft och kärlek att ta emot ett barn eller ungdom. Som familjehem är du en extraförälder till någon annans barn. Barnet har sin vardag i familjehemmet vad gäller skola, kamrater och fritidsaktiviteter. Det är viktigt att barnet samtidigt har kvar kontakten med sina föräldrar, syskon och andra viktiga vuxna. Familjehemsvård handlar mycket om att samarbeta med andra betydelsefulla personer runt barnet.

Vem kan bli familjehem?

Barn och ungdomar är olika och vi behöver därför familjehem som ser olika ut. Det viktiga är att familjehemmet har gott om tid, att familjens sociala situation är stabil samt att det finns utrymme i bostaden. Det är viktigt att alla i familjen ställer sig positiva till att vilja ta emot ett placerat barn. Inför en placering matchar vi alltid familjehem och barn för att placeringen ska bli bra.

Avtal och ersättning

När ett barn placeras i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Som familjehem har du rätt till ekonomisk ersättning, vilket består av två delar. Arvode är den ersättning som ges för att familjehemmet utför uppdraget. Omkostnad är den ersättning som ska täcka alla kostnader som blir i samband med uppdraget. Vår ersättning utgår enligt SKR:s riktlinjer.

Stöd till familjehemmet

Under uppdragets gång kommer familjehemmet ha regelbunden kontakt med sin familjehemssekreterare som ger råd och stöd kring uppdraget. Uppdraget omprövas regelbundet och då träffas alla berörda.

Hur blir man familjehem?

Om du och din familj vill bli familjehem, är ni välkomna att kontakta oss. Vi startar upp en utredning på er för att lära känna er samt för att identifera era styrkor och sårbarheter. Detta behövs för att kunna göra rätt matchning av barn.

Du kan anmäla ditt intresse genom att fylla i formuläret här nedan. Om du vill veta mer om vad det innebär att vara familjehem är du välkommen att kontakta oss.

Se fler betydelsefulla uppdrag

Familjesituation/civilstånd: *
Vilket språk talas i första hand hemma hos dig? *
Vilken/vilka åldersgrupp/er vill du hjälpa? *
Vilka uppdrag är du intresserad av? *
Har du tidigare haft uppdrag för socialtjänsten? *
Hur bor du? *
Kan du erbjuda det placerade barnet ett eget rum? *
Finns det djur i hemmet? *
Hur fick du veta att det behövs familjehem och jourhem? *

Publicerad av: Marks kommun