Vill ni bli jourfamilj?

Senast uppdaterad den 27 april 2023

Det händer att livet för barn och ungdomar i Marks kommun plötsligt vänds upp och ner. Att de av olika anledningar måste lämna sin ursprungsfamilj och sitt hem. Då behöver vi dig som kan öppna ditt hem och din famn för att ta emot en utsatt människa med mycket kort varsel. Bli jourfamilj och ryck in när någon behöver det som mest.

Varför behövs jourfamiljer?

Varför ett barn eller ungdom behöver komma till ett jourhem är olika. Det kan handla om föräldrar som lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller som av andra orsaker inte kan ta hand om sitt barn. Oavsett anledning är ett jourhem en akut och kortvarig lösning, en räddare i nöden, eftersom det är där dessa barn och ungdomar hamnar när de inte har någon annanstans att ta vägen. 

Vad är ett jourhem?

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som behöver placeras akut. Placeringen kan pågå från ett par dagar upp till sex månader. Under tiden som barnet bor i jourhem utreder socialsekreteraren omständigheterna och barnet och föräldrarnas behov av stöd. Barnet bor i jourhemmet under en kortare period, tills det kan återvända hem till sina föräldrar igen eller tills det placeras i ett familjehem.

Vem kan bli jourhem?

Du som kan stå redo med öppen famn och kärleksfullt hem när du minst anar det kan bli ett jourhem. Du behöver leva ett stabilt liv med både fysiskt och känslomässigt utrymme för att ta emot ett barn akut. Det behöver även finnas möjlighet till minst en vuxen hemma på heltid som kan stötta och finnas där. Självklart får du ersättning för uppdraget.

Avtal och ersättning

När ett barn placeras i ett familjehem skrivs ett avtal mellan jourhemmet och socialnämnden. Som jourhem har du rätt till ekonomisk ersättning, vilket består av två delar. Arvode är den ersättning som ges för att familjehemmet utför uppdraget. Omkostnad är den ersättning som ska täcka alla kostnader som blir i samband med uppdraget. Vår ersättning utgår enligt SKR:s riktlinjer.

Stöd till jourhemmet

Under uppdragets gång kommer jourhemmet ha regelbunden kontakt med sin socialsekreterare som ger råd och stöd kring uppdraget. 

Hur blir man jourhem?

Du kan anmäla ditt intresse genom att fylla i formuläret här nedan. Om du vill veta mer om vad det innebär att vara jourhem är du välkommen att kontakta oss.

Se fler betydelsefulla uppdrag

Familjesituation/civilstånd: *
Vilket språk talas i första hand hemma hos dig? *
Vilken/vilka åldersgrupp/er vill du hjälpa? *
Vilka uppdrag är du intresserad av? *
Har du tidigare haft uppdrag för socialtjänsten? *
Hur bor du? *
Kan du erbjuda det placerade barnet ett eget rum? *
Finns det djur i hemmet? *
Hur fick du veta att det behövs familjehem och jourhem? *

Publicerad av: Marks kommun