Familjehem

Senast uppdaterad den 7 november 2016

Vi söker dig som vill vara familjehem, jourhem eller på annat sätt kan ta emot barn och ungdomar under kortare och längre perioder.

Det finns många barn och ungdomar som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än sin egen under kortare eller längre period av sitt liv. Orsakerna till varför ett barn inte kan bo i sitt hem är många. Som familjehem blir du extra förälder till ett barn. När vi söker familjehem är det familjer som stämmer väl överens med barnets behov, det är viktigt att barnet passar in i just er familj. Som familjehem har man en ekonomisk ersättning bestående av arvode och en omkostnadsersättning som ska täcka extra kostnader för barnet. Ersättningen följer Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer.

Vill du bli familjehem?

Vill du göra en insats för ett barn eller en ungdom? Lever du under trygga förhållanden och känner att det finns plats, tid och engagemang. Som familjehem kan man se olika ut, vara ensamstående eller bestå av flera familjemedlemmar. Om man vill vara familjehem är det viktigt att alla i familjen ställer sig positiva till det för att det ska bli en bra upplevelse både för det placerade barnet och familjehemmet. Familjen bör inte stå inför några större förändringar inom den närmaste framtiden. Det placerade barnet är i stort behov av trygghet och förutsägbarhet. Det måste finnas gott om tid i familjen för att kunna ta in ytterligare en person som behöver daglig omsorg i form av ex stöd med läxor, fritidsaktiviteter, samtal. Det krävs tid för det biologiska nätverket, socialtjänsten, och annat stöd som barnet kan vara i behov av.

Så här anmäler du ditt intresse

För att ansöka om att bli familjehem för Marks kommun kan du vända dig till webbplatsen Familjehem Sverige. Det är en nationell tjänst för dig som vill bli familjehem hos oss. Där kan du göra en test för att se om du är redo för att bli familjehem. 

Du kan även ta en direktkontakt med någon av oss familjehemshandläggare på telefon 0320-21 75 11 eller 0320-217566.

Publicerad av: Marks kommun