Du behövs som familjehem/jourhem!

Senast uppdaterad den 30 januari 2020

Det finns flera barn och ungdomar i Marks kommun som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än sin egen under kortare eller längre period av sitt liv. Har du möjlighet att vara familjehem?

Samarbete med den biologiska familjen är viktig och en del av uppdraget. När vi söker familjehem söker vi inga ”proffs”, utan familjer med engagemang och som har vilja och tid att stötta ett barn eller ungdom i en utsatt period i livet.

Isak kom till familjehem när han var 15 år, ett filmklipp från www.mininsats.se:

Filmklipp från www.mininsats.se 

Ersättning, utbildning och stöd för familjehem

Familjehem får ekonomisk ersättning bestående av arvode och omkostnadsersättning som ska täcka kostnader för barnet. Ersättningen följer Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer.

Vi erbjuder alla familjehem grundutbildning, regelbundet stöd av familjehemssekreterare och handledning. Ni kommer också få möjlighet till fördjupningsdagar och temadagar där ni kan träffa andra familjehem.

Vill du bli jourfamiljehem?

Att vara jourhem innebär att ni tar emot ett barn eller ungdom på kort varsel, under en kortare period på max sex månader. Under tiden barnet är jourplacerad utreder socialsekreteraren barnet och föräldrarnas behov av stöd.

Uppdraget som jourhem innebär att en vuxen är hemma på heltid och får ersättning utifrån detta. De placerade barnet/ungdomen behöver ha tillgång till ett eget rum.

Så här anmäler du ditt intresse

För att ansöka om att bli familjehem för Marks kommun kan du vända dig till webbplatsen Familjehem Sverige. Det är en nationell tjänst för dig som vill bli familjehem hos oss. Där kan du göra ett test för att se om du är redo att bli familjehem. Du kan även ta kontakt direkt med oss familjehemssekreterare på telefon eller e-post, se kontaktuppgifter längre ner på sidan eller använd formuläret nedan.

Vill du veta mer?

Vi familjehemssekreterare svarar gärna på dina frågor. Du kan också läsa mer på www.mininsats.se, en hemsida som drivs av Socialstyrelsen.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att vara familjehem/jourhem? Anmäl dig via formuläret nedan.

Familjesituation/civilstånd: *
Vilket språk talas i första hand hemma hos dig? *
Vilken/vilka åldersgrupp/er vill du hjälpa? *
Vilka uppdrag är du intresserad av? *
Har du tidigare haft uppdrag för socialtjänsten? *
Hur bor du? *
Kan du erbjuda det placerade barnet ett eget rum? *
Finns det djur i hemmet? *
Hur fick du veta att det behövs familjehem och jourhem? *

Publicerad av: Marks kommun