Familjerätten

Senast uppdaterad den 9 november 2021

Familjerättens arbete utgår från barnets behov. Alla barn har rätt till trygghet tillsammans med sina föräldrar. Vårt arbete syftar till att stödja familjer så att de kan finna sin egen lösning för barnets bästa.

All kontakt med kommunens familjerätt är kostnadsfri och registrering sker endast vid remiss från tingsrätt och upprättande av juridiska avtal.

Fastställande av faderskap och föräldraskap

När ett barn föds av en mamma som är ogift, skild eller änka måste faderskapet bekräftas.

Vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten kan ge stöd för föräldrar att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge och skr...

Samarbetssamtal

Vid konflikter under en pågående eller efter en skilsmässa och separation erbjuder vi samarbetssamtal.

Adoptioner

Vill man adoptera ett barn krävs medgivande från socialnämnden.

Namnbyte

Om föräldrarna inte är överens kan den förälder som önskar att barnet ska byta namn vända sig till tingsrätten...

Informationssamtal

Syftet med ett informationssamtal är att föräldrarna ska hitta en lösning som är bäst för barnet i frågor om v...

Rådgivning

Familjerätten svarar på familjerättsliga frågor exempelvis kring barns boende, umgänge och underhållsstöd.

Publicerad av: Marks kommun