Adoption

Senast uppdaterad den 2 september 2022

Funderar du på att adoptera ett barn?
Då är du välkomna till oss för ett första informationssamtal. Vi träffas och diskuterar frågor kring adoption och vad det innebär samt vad lagen kräver för att en adoption ska kunna genomföras.

För att få adoptera görs en medgivandeutredning som sedan ska godkännas av socialnämnden. En medgivandeutredning innebär att man går igenom vilka möjligheter er familj har att bli en god adoptivfamilj.

Ett adopterat barn har gått igenom svåra saker tidigt i livet och det är viktigt att sätta barnets behov i fokus och säkerställa barnets framtid på bästa sätt. De som önskar adoptera ska genomgå föräldrautbildning innan en utredning om medgivande kan påbörjas.

Vill du veta mer?

Ring gärna för att fråga och diskutera kring dina tankar om adoption.

Publicerad av: Marks kommun