Fastställande av faderskap och föräldraskap

Senast uppdaterad den 25 november 2021

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas. Detta sker genom faderskapsbekräftelse.

Folkbokföringsmyndigheten lämnar uppgifter till familjerätten om alla nyfödda barn till ogifta föräldrar som föds i Marks kommun.

Modern kontaktas och föräldrarna får en besökstid hos familjerätten för att underteckna handlingarna. Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det klart framgår att mannen är far till barnet.

Bekräftelse kan ske även före barnets födelse.

I samband med faderskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad.

För mer information kontakta familjerätten.

Publicerad av: Marks kommun