Fastställande av faderskap, föräldraskap m.m.

Senast uppdaterad den 19 april 2022

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas. Detta sker genom faderskapsbekräftelse.

 Att fastställa faderskap och föräldraskap är viktigt för att säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas. Detta sker genom faderskapsbekräftelse och kan från den 1 januari 2022 göras via Skatteverkets e-tjänster. Det innebär att nyblivna, ogifta föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta digitalt de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Länk: Bekräfta att du blivit förälder | Skatteverket

Familjerätten får information ifrån Skatteverket dag 15, i de fall bekräftelsen inte gjorts digitalt.

Modern kontaktas och föräldrarna får en besökstid hos familjerätten för att underteckna handlingarna. Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det klart framgår att mannen är far till barnet.

I samband med faderskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad.

För mer information kontakta familjerätten.

Publicerad av: Marks kommun