Informationssamtal

Senast uppdaterad den 19 augusti 2022

Syftet med ett informationssamtal är att föräldrarna ska hitta en lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Från 1 januari 2022 tillkom en ny paragraf i socialtjänstlagen som syftar till att ge föräldrar förutsättningar för att nå samförståndslösningar, när en förälder överväger att framställa ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge. Från 1 mars 2022 är det krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal och fått ett intyg om detta från familjerätten. Intyget ska lämnas in i samband med stämning i domstol.

Läs mer på MFoF, Myndighet för familjerätt och föräldrastöd

Publicerad av: Marks kommun