Namnbyte

Test

Foto: Marks kommun

Senast uppdaterad den 25 november 2021

Anmälan om byte av efternamn för barn under 18 år gör barnets vårdnadshavare. Om föräldrarna har gemensam vårdnad måste anmälan göras av båda vårdnadshavarna.

Anmälan om namnbyte gör man hos  skatteverket 

Bär ett barn någon av föräldrarnas efternamn och som inte är vårdnadshavare, krävs att den föräldern ger sitt samtycke till namnbytet. Om Tingsrätten anser att namnbytet är förenligt med barnets bästa, inhämtas  yttrande från socialnämnden.

Publicerad av: Marks kommun