Samarbetssamtal mellan föräldrar

Senast uppdaterad den 2 maj 2023

Barn har, även om föräldrarna inte lever tillsammans, behov av samhörighet med båda sina föräldrar. Det ligger därför i barnens intresse att föräldrarna så långt som möjligt försöker samarbeta om barnen.

Samarbetssamtal på familjerätten syftar till att föräldrarna skall kunna samråda kring barnen, och gemensamt fatta nödvändiga beslut rörande till exempel vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna och samtalsledarna planerar gemensamt samtalens syfte, form och innehåll. Vi träffar alltid föräldrarna gemensamt. 

Om föräldrarna är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Juridiskt bindande avtal kan skrivas rörande vårdnad, boende och/eller umgänge. Barnets behov och rättigheter måste bli tillgodosedda och respekterade i överenskommelsen.

  • Samarbetssamtal kan ske efter ansökan från föräldrarna eller på uppdrag av domstol.
  • Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria och sker under sekretess.

Vill du ha mer information och/eller boka en tid kontakta kommunens familjerättssekreterare.

 

Publicerad av: Marks kommun