Familjerätten

Senast uppdaterad den 27 november 2017

Familjerättens arbete utgår från barnets behov. Alla barn har rätt till trygghet tillsammans med sina föräldrar. Vårt arbete syftar till att stödja familjer så att de kan finna sin egen lösning för barnets bästa.

Familjerätten arbetar med

  • Fastställande av faderskap
  • Samarbetssamtal och avtal
  • Yttrande till tingsrätten i frågor om vårdnad, boende och umgänge
  • Utredning till tingsrätten i vårdnad-, boende- och umgängestvister
  • Yttranden rörande namnbyte
  • Allmän information och telefonrådgivning i familjerättsliga frågor

All kontakt med kommunens familjerätt är kostnadsfri och registrering sker endast vid remiss från tingsrätt och upprättande av juridiska avtal.

Publicerad av: Marks kommun