Namnbyte

Senast uppdaterad den 1 juni 2020

Anmälan om byte av efternamn för barn under 18 år görs av barnets vårdnadshavare. Om föräldrarna har gemensam vårdnad måste anmälan göras av båda vårdnadshavarna.

Anmälan om namnbyte görs du hos skattemyndigheten.

Bär ett barn någon av föräldrarnas efternamn och är den föräldern inte vårdnadshavare, krävs att också den föräldern ger sitt samtycke till namnbytet eller att tingsrätten anser att namnbytet är förenligt med barnets bästa. Tingsrätten inhämtar även yttrande från socialnämnden.

Publicerad av: Marks kommun