Utredning till tingsrätten i tvister

Senast uppdaterad den 1 juni 2020

Vi utreder vårdnads-, boende- och umgängestvister för att ge underlag till domstolsbeslut. Våra utredningar ska visa vad som är bäst för barnet.

Utredningarna genomförs på uppdrag av domstol för att de ska få beslutsunderlag i frågan. Utredningen ska därför fokuseras på barnet och dess behov. Utredningen inleds ofta med ett gemensamt samtal med föräldrarna där information lämnas om hur utredningen kommer att genomföras.

Utredningen fortsätter sedan med:

  • Samtal med föräldrarna.
  • Hembesök hos vardera föräldern när barnet är där.
  • Samtal med barnet, om barnet har uppnått tillräcklig ålder och mognad.
  • Samtal med referenter som yrkesmässigt har eller har haft kontakt med barnet, till exempel barnomsorg och skola.
  • Eventuellt, samtal med sambo.
  • Utdrag ur socialregister samt ur belastningsregistret.

Utredningen ska belysa: 

  • Föräldrarnas förmåga att se till barnets behov efter en separation eller skilsmässa samt deras förmåga att uppmuntra och tillåta barnets kontakt och samhörighet med den andre föräldern.
  • Föräldrarnas känslomässiga kontakt med barnet samt förmåga att förstå barnets känslor och behov.
  • Föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov, bland annat barnets behov av skydd, fysisk och psykisk omvårdnad, men även barnets behov av stabilitet och varaktighet samt skolgång och utbildning.
  • Barnets inställning och eventuella vilja.

Innan vår utredning skickas till domstolen får föräldrarna läsa den. Båda två får sedan lämna sina synpunkter på materialet och dessa kommentarer skickas med utredningen när den sänds till domstolen.

Publicerad av: Marks kommun