Yttrande till tingsrätten

Senast uppdaterad den 1 juni 2020

Vid en tvist mellan föräldrarna kan tingsrätten fatta interimistiska beslut i mål om vårdnad, boende eller umgänge.

Tingsrätten inhämtar vanligtvis upplysningar från socialnämnden innan ett interimistiskt förordnande meddelas. Dessa uppgifter benämns ofta snabbupplysningar eller snabbyttranden.

När socialnämnden lämnar upplysningar är det inte meningen att utredningen ska vara omfattande. Oftast är det tillräckligt om utredaren, efter kontroll av myndighetsregister, samtalar med föräldrarna och om möjligt även med barnet, om det bedöms vara lämpligt med utgångspunkt från barnets ålder och mognad.

Publicerad av: Marks kommun