För unga med missbruk

Senast uppdaterad den 9 april 2021

Familjeenheten i Marks kommun erbjuder behandlingsprogrammet ACRA för ungdomar och unga vuxna mellan 13–24 år med alkohol- och narkotikamissbruk. Målet är att ungdomen ska nå drogfrihet och en hälsosam livsstil med goda relationer på hemmaplan.

A-CRA är upplagt som en serie samtal (minst 14 st) där också vårdnadshavarna eller annan viktig vuxen engageras för att kunna stötta sin ungdom till drogfrihet.

Målet är att bli drogfri genom att utöka drogfria aktiviteter och stärka relationer.

Behandlingsprogrammet rekommenderas av Socialstyrelsens riktlinjer.

Ansökan om stöd

Mottagning och rådgivning, ring 0320 21 79 55.

Måndag–torsdag: 09.00–11.00 och 14.00–16.00.

Fredag: 09.00–11.00 och 14.00–15.00.

Publicerad av: Marks kommun