Sorg i samband med dödsfall

Senast uppdaterad den 28 december 2020

När du mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor som till exempel begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Ju yngre det sörjande barnet är, desto mindre egen erfarenhet har det för att förstå både sin sorg och döden. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör.

Klängighet och svårighet att bli tröstad är reaktioner som mindre barn kan uppvisa. En annan vanlig reaktion hos barn är rädsla för att bli övergiven. Om barnet mist en eller flera närstående och ingen annan person uppfyller barnets behov av trygghet, närhet och omsorg kan barnet utveckla en depression.

Tonåringars reaktioner kan färgas av att det är mycket annat som pågår i deras liv, till exempel frigörelse från föräldrarna. En del vill inte vara hemma och lever istället ett vilt uteliv. Andra kan ta ett överdrivet stort vuxenansvar hemma.

Så reagerar vi på sorg

Sorg kan ta sig både psykiska och fysiska uttryck. Vanliga reaktioner hos barn och ungdomar vid dödsfall kan vara:

  • Sömnsvårigheter och mardrömmar
  • Ledsamhet, längtan och saknad
  • Ilska, utbrott och utåtagerande beteende
  • Skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade
  • Huvudvärk, magont och muskelvärk 

Läs mer från Mind.se om barns reaktion på oro och sorg

Publicerad av: Marks kommun