Kontaktperson

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

Vi behöver fler kontaktpersoner som kan vara ett stöd eller en förebild för någon med behov av en medmänniska.

Att vara kontaktperson innebär att du skall ge ett personligt stöd till en ungdom eller en vuxen. Det handlar om att träffas och tillsammans exempelvis gå på bio, sporta och prata.

Det kan också handla om att vara en förebild så att ungdomen eller den vuxna kan bryta destruktiva beteenden såsom isolering, missbruk och kriminalitet.

Vem kan bli kontaktperson och vad får man för stöd?

Vi utgår ifrån att du har en stabil livssituation, tid, ork och engagemang.

Som kontaktperson får du varje månad ett arvode samt en omkostnadsersättning i samband med de utgifter du har i ditt uppdrag. Du erbjuds stöd och handledning vid behov.

Publicerad av: Marks kommun