Medling

Senast uppdaterad den 5 februari 2018

Medling innebär att en ung person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet möts i ett samtal om det som hänt tillsammans med en opartisk medlare.

Medling syftar till att förebygga återfall i brott och riktar sig i första hand till den som begått brott för första gången. Medlingsverksamhet bedrivs i samarbete mellan polis, socialtjänst och åklagare.
Kontakta oss på individ- och familjeomsorgen om du vill veta mer. Se kontaktinformation till höger på sidan.

Kriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar.

De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott. När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse, men personer under 21 år får sällan fängelsestraff. Istället finns det andra påföljder för unga:

  • Ungdomsvård
  • Ungdomstjänst (ett slags oavlönat arbete)
  • Ungdomsvård i kombination med ungdomstjänst
  • Sluten ungdomsvård

När blir beteendet en risk

Det finns forskning om vilka riskfaktorer som kan leda till att en person blir kriminell. Det kan handla om att man som barn är aggressiv, förstör för andra, har sönder saker, är allmänt bråkig, har koncentrationssvårigheter och har svårt att umgås med andra barn och vuxna.

En riskfaktor kan också vara om barn har svårt att följa med i skolarbetet och har svårt att kontrollera känslor. Detta leder ofta till problem med kamrater och skola och kan vara en grogrund för att senare börja begå brott.

Barn och ungdomar som begår kriminella handlingar lever ofta med en stark utsatthet. Föräldrarna kan till exempel missbruka alkohol eller droger, må psykiskt dåligt eller av andra skäl ha svårt att ge barnet kärlek och trygghet. Även olämpliga uppfostringsmetoder och konfliktladdade skilsmässor kan påverka barnets utveckling.

Livsstil som kan leda till brott

Det finns även tydliga samband mellan en riskfylld livsstil och brott. En riskfylld livsstil kan vara att ofta vistas i centrum under kvällstid, att umgås med kamrater som har begått brott och att ofta dricka sig berusad.

Publicerad av: Marks kommun