Medling

Senast uppdaterad den 9 november 2021

Medling är ett frivilligt samtal som innebär att den som har utsatts för brottet och den som begått brottet träffas för att prata om händelsen och dess konsekvenser.

Vad är medling vid brott och konflikt?

”Enligt lag ska alla unga mellan 15-20 år som begått brott och erkänt eller delvis erkänt brott erbjudas att bli kontaktad av medlingsverksamheten.”

Medling ger dig möjlighet att berätta om din upplevelse från brottshändelsen och ställa de frågor som är viktiga för dig. Målet med medling är att minska de negativa konsekvenserna av händelsen, vilket kan göra att det känns lättare att lägga händelsen bakom sig.

Medlingen sker tillsammans med en opartisk och utbildad medlare. Som medlare försöker vi skapa ett möte där ni båda får bli hörda och ges möjlighet att säga det som ni vill säga.

För medling vid brott krävs det att brottet är helt eller delvis erkänt.

Vad kan medling innebära för dig?

Forskning visar att medling är positivt för både brottsutsatt och gärningsperson. Medling minskar risken för att gärningspersonen återfaller i brott. Våra erfarenheter är att brottsutsatta som deltagit i medling ofta känner att de blivit lyssnade på. De upplever att de har fått ge sin bild av vad som har hänt och har fått svar på sina frågor om händelsen.

Gärningspersoner som deltagit i medling förstår efteråt mer av det som har hänt och kan exempel känna lättnad över att ha träffat den andra personen. Både brottsutsatt och gärningsperson upplever ofta att det är lättare att vidare efter det att de har träffats och samtalat med varandra.

 

Kontakta medlingsverksamheten; den du kommer att möta är utbildad medlare och har sekretess, vilket betyder att det du berättar stannar mellan oss.

Publicerad av: Marks kommun