Avrådan från besök på vård och omsorgsboenden

Senast uppdaterad den 14 januari 2022

På grund av den höga smittspridningen av covid-19 i samhället gör vi nu en avrådan från besök på kommunens vård och omsorgsboenden.

Boende

Det råder inget besöksförbud på boendena i kommunen, men vi vädjar till Dig som planerar besök att Du bidrar till att skydda de boende. Besök ske på ett säkert sätt. Det kan vara olika rutiner på olika boenden beroende på lokalernas utformning. Besökare uppmanas ta kontakt med respektive boende för att se vad som gäller.

Besöken ska ske inne i lägenheterna och besökare ska inte vistas i de allmänna utrymmena där övriga boenden vistas. Besökare uppmanas att fortsatt använda munskydd när man går igenom lokalerna för att komma till lägenheten som man ska besöka.

Vi uppmanar till fortsatt försiktighet för att kunna skydda personer i riskgrupp. Uppmaningarna till att använda handdesinfektion och munskydd gäller oavsett om besökaren är vaccinerad eller inte.

Publicerad av: Marks kommun