Demensstöd

Senast uppdaterad den 23 november 2022

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Demens kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra förmågor som kan påverkas. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.

 

Har du frågor eller behöver du stöd?

När en person drabbas av demens innebär det en stor förändring, både för den som fått diagnosen och för dennes anhöriga. Har du frågor och funderingar kring demenssjukdomar och den förändring av livssituationen som det medför? Behöver du praktisk hjälp, men vet inte vart du ska vända dig? Demenssjuksköterskan har tystnadsplikt och kan ge dig råd, stöd och vägledning om du eller någon i din omgivning har drabbats av demenssjukdom och har frågor om detta. 

Demenssjuksköterskans uppdrag omfattar även att ge stöd till verksamheter och personal som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Vad kostar det?

Kontakt och stöd från demenssjuksköterskan är kostnadsfritt och kräver inget biståndsbeslut. 

 

Välkommen på höstens informationsträff om Demenssjukdomar, symptom och behandling

Höstens informationsträff vänder sig till dig som har en närstående med demenssjukdom, eller misstanke om densamma, men även till dig som vill veta mer, har frågor eller funderingar kring demens.

Onsdag 12/10 kl. 18.00-20.00 Kunskapens hus Assbergsalen, Varbergsvägen 6, Skene.

Föreläsare: Anneli Neuman -Demenssjuksköterska i Marks kommun samt Lisa Börjesson – Leg. Arbetsterapeut, Demensstöd i Marks kommun.

En föreläsning som ger kunskaper om olika demenssjukdomar, de olika symptomen, samt hur de behandlas. En chans till att erhålla insikter och förståelse för den som har en demenssjukdom, samt vikten av att leva i nuet men att ändå planera framåt. Varmt välkommen! 

Publicerad av: Marks kommun