Demensstöd

Senast uppdaterad den 8 mars 2023

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Demens kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. 

Har du frågor eller behöver du stöd?

När en person drabbas av demens innebär det en förändring, både för den som fått diagnosen och för dennes anhöriga. Har du frågor och funderingar kring demenssjukdomar? Behöver du praktisk hjälp, men vet inte vart du ska vända dig?

Demenssjuksköterskan har tystnadsplikt och kan ge dig råd, stöd och vägledning om du eller någon i din omgivning har drabbats av demenssjukdom och har frågor om detta. 

Demenssjuksköterskans uppdrag omfattar även att ge stöd till verksamheter och personal som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Vad kostar det?

Kontakt och stöd från demenssjuksköterskan är kostnadsfritt och kräver inget biståndsbeslut. 

Publicerad av: Marks kommun