Demensstöd

Senast uppdaterad den 7 mars 2018

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.
I Sverige är det upp emot 25 000 personer som insjuknar i en demenssjukdom varje år och det totala antalet demenssjuka beräknas till närmare 160 000 personer.

Behöver du hjälp?

När en person drabbas av demens innebär det en stor förändring, både för den som fått diagnosen och för dennes anhöriga. Har du frågor och funderingar kring demenssjukdomar och den förändring av livssituationen som det medför? Behöver du praktisk hjälp, men vet inte vart du ska vända dig? Demenssjuksköterskan har tystnadsplikt och kan ge dig råd, stöd och vägledning om du eller någon i din omgivning har drabbats av demenssjukdom och har frågor om detta. Kontakt och stöd från demenssjuksköterskan är kostnadsfritt och kräver inget biståndsbeslut. Demenssjuksköterskans uppdrag omfattar även att ge stöd till verksamheter och dess personal som kommer i kontakt med eller vänder sig till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. 

Publicerad av: Marks kommun