Ekonomiskt stöd

Senast uppdaterad den 15 februari 2024

På denna sida finner du information om vem som kan få försörjningsstöd, hur du ansöker och vad som händer sen.

Om du inte kan försörja dig genom egen inkomst, exempelvis lön, sjukpenning eller a-kassa och saknar egna tillgångar, så kan du ansöka om försörjningsstöd. I lagen kallas socialbidrag för försörjningsstöd.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som du ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dig som inte kan försörja dig genom egen inkomst och som saknar tillgångar. Stödet är enbart utformat för att täcka ditt mest grundläggande behov som kostnader för mat, boende med mera.

Vem kan få försörjningsstöd?

Du som bor eller vistas i Mark och som inte har tillräckligt med egna inkomster, pengar eller tillgångar kan söka försörjningsstöd.

Hur söker du försörjningsstöd?

Oftast krävs ett möte mellan dig och en handläggare. Boka en tid genom att ringa till vår mottagningstelefon 0320-21 79 90 (telefontid vardagar 8.30-9.30). Där får du tala med en handläggare om din situation och du får veta om du har rätt till försörjningsstöd.

Ansökan – så går det till

Vad händer efter att du ringt oss?

Om du erbjuds en besökstid kommer en ansökningsblankett bli hemskickad till dig. Besvara den, skriv under och ta med den vid ditt besök hos din handläggare.
Det går enklare och fortare om alla uppgifter i blanketten är ifyllda. Du ska också ha med dig eventuella hyreskontrakt, hyresavi som visar din hyra, betalda och obetalda räkningar och uppgifter om din inkomst de tre senaste månaderna.

Du som är arbetslös och får försörjningsstöd är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande och detta innebär att:

  • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ha en tät kontakt med dem
  • Aktivt söka de arbeten man har möjlighet att få, både inom kommunen men också utanför kommunen
  • Anta anvisat arbete, praktik eller deltaga i kompetenshöjande verksamhet 

Handläggningstid

Under besöket går du och din handläggare igenom din blankett och pratar kring dina sätt att försöka lösa din situation. Ni jämför dina utgifter med dina inkomster månad för månad. Ni pratar även om dina egna förutsättningar och du får en planering att följa. Varje månad behöver du skriva en ny ansökan, ofta på en enklare blankett.

För att din handläggare ska kunna inhämta information från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, bilregistret med mera, lämnar du ditt samtycke på ansökningsblanketten.

Beslut om stöd

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Om du beviljas försörjningsstöd betalas pengarna oftast ut via ditt bankkonto.

Så överklagar du

Med varje beslut får du information om hur du överklagar ett beslut som du inte är nöjd med till Förvaltningsrätten.

Kontakta oss

Försörjningsstödsenheten träffas säkrast på telefon mellan klockan 8.30 – 9.30 måndag – fredag.
Det går även att ringa oss under resten av dagen men då garanterar vi inte att vi kan svara utan kan var upptagna med besök eller annat. Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt.

 

Publicerad av: Marks kommun