Problem med telefoni

Senast uppdaterad Kl. 10:46, 2019-06-19

På grund av en driftstörning hos Tele2 kan du just nu uppleva problem att koppla upp röstsamtal.

Dödsboanmälan

Senast uppdaterad den 4 maj 2016

När någon avlidit skall bouppteckning eller dödsboanmälan lämnas till
Skatteverket. Anmälan bör göras inom två månader från dödsfallet.

Om den avlidne efterlämnar fast egendom, tomträtt eller tillgångar skall bouppteckning göras hos skatteverket.

Om den avlidnes tillgångar endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet räcker det att göra dödsboanmälan.

Om dödsboanmälan är aktuell kontakta försörjningsstödsenheten.

Publicerad av: Marks kommun