Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Dödsboanmälan

Senast uppdaterad den 21 februari 2020

När någon avlidit skall bouppteckning eller dödsboanmälan lämnas till
Skatteverket. Anmälan bör göras inom två månader från dödsfallet.

Om den avlidne efterlämnar fast egendom, tomträtt eller tillgångar skall bouppteckning göras hos skatteverket.

Om den avlidnes tillgångar endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet räcker det att göra dödsboanmälan.

Om dödsboanmälan är aktuell kontakta försörjningsstödsenheten.

Publicerad av: Marks kommun