E-betalning från kommunen

Senast uppdaterad den 10 juli 2023

Elektroniska fakturor ger ett effektivare betalningsflöde, enklare och miljövänligare administration och lägre portokostnader.

E-faktura till privatperson

En privatperson som tar emot elektroniska fakturor förenklar sin egen hantering då räkningen kommer direkt till internetbanken med alla värden ifyllda. Du bidrar även till att minska påverkan på miljön genom att färre papper skrivs ut och transporteras. Fakturan kan sparas som en fil på din egen dator.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor.

Hur anmäler jag mig till e-faktura?

Anmälan sker hos din internetbank, där du letar upp listan över de företag som är anslutna till e-faktura. Välj Marks kommun och fyll i anmälningsformuläret.

Vilken information finns på e-fakturan?

E-fakturan innehåller samma uppgifter som finns på pappersfakturan.

När får jag e-fakturan?

Den kommer vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan.

När ska e-fakturan betalas?

Efter att du godkänt e-faktura hos internetbanken, ser banken till att e-fakturan betalas på förfallodagen.

Hur vet jag att jag fått en e-faktura?

Du får ett meddelande på internetbanken när det finns en e-faktura att betala.

Vad händer om jag missar att betala?

Marks kommun skickar ut en påminnelse i pappersform.

Kan jag betala en annan persons fakturor via min internetbank?

Ja, det går bra att betala fakturan åt din maka/make eller annan person. Du måste då fylla i fakturamottagares namn, personnummer samt telefonnummer i den nedre delen på anmälningssidan.

Får jag pappersfaktura?

Nej, när du är anmäld till e-faktura får du inte längre någon pappersfaktura.

Hur länge sparas e-fakturan på min internetbank?

E-fakturan finns tillgänglig elektroniskt i 15 månader men du kan även spara filen på din egen dator.

Vad händer om jag byter bank?

Du måste anmäla hos din nya internetbank att du även fortsättningsvis vill få e-fakturor från Marks kommun.

Hur avanmäler jag mig från e-faktura?

Hos din internetbank letar du upp en meny eller liknande för avanmälan av e-faktura och följer instruktionerna.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om e-fakturan?

Vid frågor kring betalningen, kontakta din internetbank. Har du frågor om innehållet i fakturan, kontakta den referens som finns angiven på fakturan. 

Publicerad av: Marks kommun