Information till dig med skulder

Senast uppdaterad den 6 juli 2023

Arbetslöshet, långvarig sjukdom eller turbulens i livet. Det finns omständigheter som du själv inte kan styra över, men som påverkar din plånbok. Läs mer om hur du undviker att dra på dig skulder.

När en räkning går till inkasso

Om du inte kan betala dina räkningar på grund av sjukdom och att din inkomst har minskat, så har Inkassobolagens branschförening rekommenderat inkassoföretagen att ta hänsyn till den rådande situationen i samhället. Inkassobolagen bör erbjuda anstånd*, göra avbetalningsplaner och gå med på ackordsuppgörelser** i större utsträckning än tidigare. Ta kontakt med ditt inkassobolag så fort som möjligt. Mer information hittar du på Svensk Inkasso.

*Möjlighet att skjuta upp betalningen en kortare tid.

**En ackordsuppgörelse är en uppgörelse mellan den person som har en skuld och de som personen är skyldig pengar. Uppgörelsen innebär ofta att skulden minskas.

Om du får svårt att betala bolånen

 Finansinspektionen har gett bankerna tillåtelse att göra undantag från amorteringskravet och många banker beviljar nu amorteringsfritt i 3 – 12 månader. Ta reda på om du sedan har en låneförsäkring som betalar månadskostnaden om du blir sjuk eller arbetslös. Kontakta din bank. Mer information hittar du på Konsumenternas bankbyrå.

Svårigheter att betala tillbaka ditt studielån

Om du tillfälligt får svårt att betala till CSN kan du flytta fram betalningen en månad via Mina sidor. Behöver du flytta fram betalningen mer än en månad, kan du ringa CSN på 060-18 60 00. Om din inkomst minskar kan du ansöka om att betala mindre, antingen via Mina sidor eller en blankett. Nyligen beslutade regeringen att du får behålla ditt studiestöd från CSN även om din skola stänger på grund av coronaviruset.

Om du har löneutmätning via Kronofogden

Det kan finnas en möjlighet att pausa löneutmätningen under en begränsad period om du fått extrakostnader på grund av sjukdom eller varit tvungen att vara hemma med barn som tillhör en riskgrupp. Kronofogden kan också ta hänsyn till kostnader på grund av medicin och läkarvård. För kostnader som inte ingår i högkostnadsskyddet behöver du visa kvitto. Om du tvingas gå ner i arbetstid kan Kronofogden ändra eller stoppa din löneutmätning. Kontakta Kronofogden via 0771-73 73 00 eller besök Kronofogdens webbplats.

Det här gäller under pågående skuldsanering

Om din inkomst minskar så att du inte kan betala enligt din betalplan, kan du ansöka om att betala mindre. För att det ska beviljas krävs två saker:
• Att din ekonomi försämras med minst 500 kronor per månad
• Att förändringen ska bestå i minst fyra månader
Ansökan görs på Kronofogdens webbplats eller via blankett. Kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning om du vill ha hjälp. Mer information hittar du här.

Varmt välkommen att kontakta oss vid frågor om privatekonomi!

Mejla till bus@mark.se eller ring någon av oss.

Publicerad av: Marks kommun