Skuldsanering och ekonomisk rådgivning

Senast uppdaterad den 4 maj 2016

Kan du inte betala dina skulder? Känner du att din ekonomi inte går ihop hur du än bär dig åt? Kontakta då vår skuldrådgivare så kan han hjälpa dig.

Det finns en skuldsaneringslag som under vissa förutsättningar ger en hårt skuldsatt person möjlighet att helt eller delvis befrias från skyldigheten att betala sin skulder.

Kommunen är skyldig att erbjuda invånarna råd och stöd med ansökan och under pågående skuldsanering.

Du kan också söka skuldsanering direkt hos kronofogdemyndigheten. Hos kronofogdemyndigheten hittar du både broschyrer och blanketter som rör skuldsanering.

För mer information kan du vända dig till vår ekonomiska rådgivning.

Publicerad av: Marks kommun