Stöd för dig som är hemlös

Senast uppdaterad den 16 mars 2023

Om du är hemlös och akut behöver hjälp med ett boende kan du kontakta socialkontoret i Marks kommun. Där kan du som invånare i kommunen erbjudas tillfälligt tak över huvudet.

Marks kommun har inga egna boendeverksamheter utan det som erbjuds är normalt kostnaden för boende på vandrarhem om du inte själv kan bekosta detta.
Om du i dagsläget har ett boende men riskerar att drabbas av hemlöshet kan du också kontakta socialkontoret för att få rådgivning och stöttning för att lösa din boendesituation.
På kommunens hemsida finns en lista över privata hyresvärdar i Marks kommun – se länk nedan. Du kan även kontakta det kommunala bostadsbolaget Marks Bostad – se länk nedan - för att ställa dig i bostadskö.

Kontaktuppgifter till Individ- och familjeomsorgen, Socialförvaltningen:

Marks Kommun
Socialförvaltningen
Besöksadress: Mor Kerstins väg 15
Postadress: Socialkontoret, 511 80 KINNA
Telefon Individ- och familjeomsorgens reception: +46 320 21 72 25
Fax: +46 320 332 62

Publicerad av: Marks kommun