Färdtjänst och riksfärdtjänst

Senast uppdaterad den 21 september 2022

Färdtjänsten är vårt komplement till den vanliga kollektivtrafiken. Den är till för dig som har ett funktionshinder som hindrar dig från att använda vanlig kollektivtrafik som buss och tåg.

Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik och ska inte jämföras med taxi. Det betyder att du som får färdtjänst också får vara beredd att dela bil med andra och att resan inte alltid går den snabbaste vägen från hemmet till resans slutmål.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst finns för dig som på grund av stor funktionsnedsättning inte kan resa med vanlig kollektivtrafik till normala reskostnader. 

Du kan då få rätt till riksfärdtjänst för fritidsresor utanför kommunen. Din funktionsnedsättning måste ha en varaktighet på minst sex månader och resan ska inte kunna ske med vanlig färdtjänst.

Du måste ansöka om riksfärdtjänst inför varje enskild resa och du kan inte själv välja färdsätt. Kommunen ger tillstånd för det färdsätt som ger lägst kostnad för kommunen, med hänsyn tagen till dina behov.

Kontakta vår färdtjänsthandläggare för att ansöka om riksfärdtjänst.

Besöksadress  

Färdtjänsthandläggarnas kontor finns på Klockaregatan 15 i Kinna. 

Kontaktuppgifter finns längre nedr på sidan.

Synpunkter 

För att lämna synpunkter på resa med färdtjänst/riksfärdtjänst.

Telefon: 020-91-90 90, tonval 4

Mejl: synpunkt.anrop@vasttrafik.se 

Publicerad av: Marks kommun